ea_house_w

Voor iedere nieuwbouw of uitgebreide renovatie is een EPB-verslaggeving verplicht en moet het gebouw aan de opgelegde EPB eisen voldoen. Dit omvat eisen op gebied van isolatie, ventilatie, oververhitting en hernieuwbare energie.

De EPB-verslaggever zorgt ervoor dat uw project in orde is met de energetische eisen.

Wij leveren advies aan bouwheer en architect om aan deze verplichtingen te voldoen en leveren het overeenkomstige verslag af conform deze vereisten.

Wij zorgen voor de procedure, maken simulaties en we zorgen voor de startverklaring en de indiening van het EPB-verslag bij de juiste instanties.

Naast wat wettelijk verplicht is kunnen we u ook met advies bijstaan en tips geven om een optimale energiehuishouding te bewerkstelligen.

Wanneer nodig: bij nieuwbouw en/of energetische renovatie.

Aangesteld door: architect of bouwheer, de bouwheer is de uiteindelijk verantwoordelijke.

Timing: startverklaring voor de start van de werken, eindverslag uiterlijk 6 maand na in gebruik name woning of het beëindigen van de werken.

Waarom bij ons bestellen: We kunnen een totaal pakket afleveren, one-stop-shopping, ook ventilatieverslaggeving, blowerdoortesten en veiligheidscoördinatie. Voor EPB maken we u desgewenst meerdere simulaties zonder meerkost om tot een optimaal resultaat te komen.