Plaatbeschrijving bij aanvang werken

De plaatsbeschrijving bij aanvang werken wordt gebruikt om vast te stellen of er schade is aan een eigendom van de buren voordat de werken aanvangen. Zo kan enerzijds de buur niet ten onrechte beweren dat er schade zou zijn ontstaan ten gevolge van de bouwwerken, en anderzijds kan de eventuele schade begroot worden. Dit is vooral handig bij halfopen en gesloten bebouwingen, maar ook bij grondwerken dicht tegen de gebouwen van de buren. Ook is het soms verplicht door de stad/gemeente om een plaatsbeschrijving op te laten stellen van het openbaar domein rondom de werf.

Inhoud

De plaatsbeschrijving omvat een gedetailleerde beschrijving van de bestaande toestand (bestaande gebreken: scheuren, barsten, vochtschade) en een uitgebreide fotoreportage. Er wordt een verslag gemaakt van de vaststellingen, dat ter ondertekening wordt aangeboden aan de belanghebbende partijen. Het verslag kan ook opgestuurd worden per aangetekend schrijven. Als er dan geen opmerkingen volgen binnen de 30 dagen, dan verklaart de andere partij zich akkoord met de vaststellingen.

Wanneer opmaken

De plaatsbeschrijving dient te worden uitgevoerd vóór aanvang van de werken en kan na elke fase van het bouwproject opnieuw uitgevoerd worden indien noodzakelijk. Na het beëindigen van de werken kan er opnieuw een plaatsbeschrijving opgemaakt worden van de toestand van de aanpalende eigendom. Zo voorkomt u dat de aanpalende eigenaar u later aansprakelijk stelt voor geleden schade. Ook kan zo de eventueel opgelopen schade begroot worden.

Plaatbeschrijving bij huurceel

Een uitgebreide, nauwkeurige plaatsbeschrijving is zowel voor de huurder als voor de verhuurder een must. Meer nog, het is sinds 2007 zelfs verplicht. Men kan er immers aan het einde van het huurcontract heel wat pijnlijke discussies mee vermijden.
De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur. De huurder en verhuurder zijn verplicht om in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Dat gebeurt het best tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan ook nog tijdens de eerste maand van bewoning. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd.