Modern house in section with visible infrastructure in interior

Bij bouwen komt veel geld kijken, veel aannemers en betrokken partijen. Vertragingen, tijdverlies en misverstanden doen zich gemakkelijk voor.

Duidelijke communicatie en alles gecoördineerd laten verlopen wordt dan belangrijk. Alle aktiviteiten moeten ook in de juiste volgorde worden uitgevoerd.

Als projectcoördinator spreken wij het gehele project door met de opdrachtgevers. We vragen offertes op bij potentiële aannemers, vergelijken, stellen vragen en verduidelijken. We stellen een budget op.

We plannen de uitvoering van het gehele project, tamelijk in detail, vanaf de start, volgen op en sturen bij al naar gelang de evolutie van de werken op de werf. We doen regelmatige werfbezoeken, contacteren architect en/of ingenieur. We controleren vorderingsstaten en doen de financiële rapportering. Rapporteren knelpunten en volgen op tot oplossing.

We streven naar tijdwinst, budgetcontrole en uitvoeringskwaliteit.
Ons doel: uw project zal een succes zijn!

Projectcontrole is een sterk punt. Zo ontzorgen wij onze opdrachtgevers. We zijn hun aanspreekpunt voor het gehele werfgebeuren: single point of contact.

Timing: best reeds vanaf de aanvraag van de bouwvergunning.

Waarom bij ons bestellen: we hebben een uitgebreide ervaring in projectmanagement. Nauwkeurige opvolging, kort op de bal spelen, talrijke werfbezoeken. Ook financiële opvolging en info verzameling voor EPB en PID enz.

We zorgen en ontzorgen. We kunnen het gehele traject afleggen: van voorontwerp tot “sleutel-op-de-deur”.