Energiebesparingen zijn niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. Thermografie biedt enorm veel mogelijkheden binnen de bouwwereld.

Door een infrarood meting wordt warmte in beeld gebracht en worden hotspots opgespoord. Het is een belangrijk hulpmiddel bij het streven naar betere (brand)veiligheid en bij het voorkomen van storingen. Ook spleten, kieren, koudebruggen en lekken worden zichtbaar via de warmetebeeldcamera. Luchtdichtheid van een woning is belangrijker dan ooit, hierdoor kan veel energie bespaard worden! Luchtdichtheidsmetingen in combinatie met thermografie kunnen ideaal zijn.

Inzetbaar
bij de aankoop van een woning,
controle van zonnepanelen,
checken van de  na-isolatie van  spouwmuren,
nazicht van  verbouwingswerken, enz.

Het interpreteren van een infrarood foto is echter geen evidentie. Men moet weten hoe men bruikbare foto’s neemt en wat men ziet. Wij hebben een ITC level 1 certificaat.