The safety helmet and the blueprint at construction site with cr

Veiligheidscoördinatie is een ernstige zaak. Er gebeuren best geen ongevallen bij uw bouwproject.

Voor de meeste werven is een veiligheidscoördinator verplicht: veiligheidscoördinator ontwerp en veiligheidscoördinator uitvoering. Wij verzorgen beiden. 

De veiligheidscoördinator ontwerp zorgt voor
– het veiligheid en gezondheidsplan tijdens de ontwerp fase vóór de werken (zodanig dat dit kan verwerkt worden in de lastenboeken)

De veiligheidscoördinator uitvoering zorgt voor
– de opening en het onderhoud van het verplichte coördinatiedagboek tijdens de werken
– en het post interventie dossier (PID) na de werken

Het PID bevat de documenten nodig voor latere onderhouds- of renovatiewerken en is een noodzakelijk document bij een eventuele verkoop.

Wanneer nodig: : de veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf. Dus voor de meeste bouwwerken.

Aangesteld door:
– voor werven kleiner dan 500m2: door de architect (voor rekening van de bouwheer)
– voor werven groter dan 500m2: de bouwheer/opdrachtgever.

Timing:
– veiligheidscoördinator ontwerp: bij de aanvang van de opdracht van de architect
– veiligheidscoördinator uitvoering: voor de aanvang van de werken

Waarom bij ons bestellen: We kunnen een totaal pakket afleveren, one-stop-shopping, ook EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving en blowerdoortesten. Onze veiligheidscoördinator is tevens ook preventieadviseur.